–– Lær NoJSe bedre å kjenne

BUSTER_nordicjuniorsessions3.jpg
 

Hvorfor

De nordiske landene deler en stor felles kultur, ikke minst (film)språklig. Nordisk barne- og ungdomsfilm har tradisjon for å levere kvalitet i øyehøyde. Men de siste årtiers fokus på filmserier har medført en stadig mindre kunstnerisk risikovillighet og undersøkelser viser, at nordiske film savner utbredelse i nabolandene.

Vi ser et behov for å styrke originaliteten i de filmhistoriene, vi forteller våre barn og unge i Norden, og dette brenner vi for å være med på å sikre i fremtiden. Derfor har vi skapt ‘Nordic Junior Sessions’ – forkortet NoJSe [noise]. Vi vil nemlig lage støy!

Nordic Junior Sessions er et nytt nordisk filmfaglig samarbeide mellom fire veletablerte filmfestivaler med fokus på barn og unge: BUSTER (DK), BUFF (SE), Barnefilmfestivalen (NO) og Oulu International Children's and Youth Film Festival (FI).

 

NoJSe vil

… være en nordisk plattform for filmopplevelser og utforskning av nordisk barne- og ungdomskultur gjennom film og medier.

… skape nordisk kulturutveksling gjennom barne- og ungdomsfilm og medieinnhold av høy kvalitet, som utforsker samtidsrelevante temaer som eksempelvis nabospråk, mangfold og mediekultur.

… være en pådriver for å få nordisk barne- og ungdomsfilm tilbake på radaren hos det unge filmpublikum og den nordiske bransje.

… generere kunnskapsdeling om formidling til det unge publikum og bæredyktig tverrnordisk distribusjon til målgruppen.

 

Støttet av

Nordic Junior Sessions er støttet av Nordisk Kulturfond og Nordisk Kulturkontakt / Nordic Council of Ministers i perioden 2018 - 2020.