–– Let’s make some NoJSe!

BUSTER_nordicjuniorsessions1.jpg
 

Introduksjon

NoJSe – kort for Nordic Junior Sessions – er et nordisk prosjekt og en plattform for formidling av nordisk film- og medieinnhold for barn og unge, på tvers av de nordiske landene. NoJSe vil gi publikum anledning til å se nordisk kvalitetsfilm, gå i dialog med bransjen, samt undersøke og dele erfaringer.

 

–– Formidling og eksponering av nordisk film og kultur for barn og unge på tvers av grensene

 

Innhold av høy kvalitet

 

En hjørnestein i Nordic Junior Sessions er spredning av film og medieinnhold av høy kvalitet - både for utdanning og underholdning.
NoJSe presenterer hvert år et nytt felles nordisk kortfilmprogram (10 år+) bestående av et knippe kvalitetsfilmer. Programmet vises på alle partnerfestivalene og på slutten av året blir filmene tilgengelige online til gratis bruk i undervisningssammenheng.
I tillegg vil det presenteres et sterkt nordisk spillefilmprogram for barn og unge på hver av de respektive festivalene.

–– Se kortfilm online

 

–– Kunnskapsdeling med fokus på publikumsutvikling og utbredelse av nordisk innhold i de nordiske landene

 

Forskning og kunnskap

 

Nordic Junior Sessions ønsker å generere kunnskap og skape en felles kunnskapsbank basert på festivalenes erfaringer som formidlere og ved å initiere ny research innenfor området. Banken bygges frem til og med 2020 og blir gjort tilgengelig via NoJSe plattformen.

–– Følg med på NoJSe bloggen (engelsk)

 
BUSTER_nordicjuniorsessions2.jpg
 

–– Utfordre den nordiske filmbransjen

 

Dialog med bransjen

 

Nordic Junior Sessions ønsker å gå i dialog med den etablerte filmbransjen og nye talenter, samt fungere som inspirasjonskilde til fremtidens produksjon av nordisk film- og medieinnhold for barn og unge. NoJSe vil gjøre dette gjennom en serie av debatter og seminarer – de såkalte Nordic Junior Sessions – på tvers av parnerfestivalene i 2019 og 2020. I 2019 går de første bransjeaktiviteter av stabelen på BUFF i mars og på BUSTER i september.

–– Se hvor og når du kan delta på NoJSe-aktiviteter