Vil du sende NoJSe et tips, bli involvert eller bare si hei?

Vi leter alltid etter innsikt, partnere, nye nordiske talenter og stemmer med lidenskap for film og medieinnhold for barn og unge.

Kontakt

Partnerfestivaler

BUSTER –– info@buster.dk

BUFF –– info@buff.se
Barnefilmfestivalen –– festival@bff.no

Oulu ICYFF –– info@oufilmcenter.fi

NoJSe prosjektleder

Sidsel Søgaard Spas –– sidsel@cphpix.dk