–– Let’s make some NoJSe!

BUSTER_nordicjuniorsessions1.jpg
 

Introduktion

NoJSe – förkortning av Nordic Junior Sessions - är ett nordiskt projekt och en plattform för dialog om och spridning av nordisk film- och medieinnehåll för barn och ungdomar i hela Norden. NoJSe vill ta med publiken på upptäckter, skapa dialog med branschen samt utforska och dela med sig av kunskap.

 

–– Gränsöverskridande förmedling och exponering av nordisk film och kultur för barn och unga

 

Innehåll av hög kvalitet

 

Spridning till publiken - både i utbildningssyfte och som underhållning - med kvalitet i fokus, är hörnstenen i Nordic Junior Sessions. NoJSe presenterar varje år ett nytt specialutformat kortfilmsprogram (för 10 år+) bestående av nordiska kortfilmer skapade av talanger inom filmkonstområdet med ambitioner att berätta angelägna historier för barn och unga. Programmet reser runt på alla partnerfestivalerna och görs i slutet av året tillgängliga online för att kunna användas i undervisningen.

–– Se kortfilm online

 

–– Kunskapsutbyte med fokus på publikutveckling och spridning av nordiskt innehåll i de nordiska länderna

 

Research och kunskap

 

Nordic Junior Sessions kommer att generera kunskapsutbyte och skapa en gemensam kunskapsbank som byggs upp gemensamt med utgångspunkt i erfarenheter från festivalerna samt genom att initiera ny research inom området. Banken byggs upp fram till 2020 och görs tillgängligt via NoJSe-plattformen.

–– Följ NoJSe bloggen (engelska)

 
BUSTER_nordicjuniorsessions2.jpg
 

–– Driva på den nordiska filmbranschen

 

Dialog med branschen

 

Nordic Junior Sessions vill gå i dialog med branschen och de nya talangerna, samt fungera som en injektion till framtidens produktion av nordisk film och annat medieinnehåll för barn och unga. NoJSe vill göra detta genom en serie av debatter och seminarier - så kallade Nordic Junior Sessions - som arrangeras på samtliga partnerfestivaler 2019 och 2020. 2019 går de första branschaktiviteterna av stapeln på BUFF i mars och på BUSTER i september.

–– Se när du kan deltaga i NoJSe-aktiviteter