–– Lär känna NoJSe bättre

BUSTER_nordicjuniorsessions3.jpg
 

Varför

De nordiska länderna delar en stor gemensam kultur, inte minst (film)språkligt. Nordisk barn- och ungdomsfilm har en tradition av att leverera kvalitet i ögonhöjd med barn och unga. Men de sista årtiondenas fokus på filmserier har medfört en ovillighet att ta konstnärliga risker och undersökningar visar att nordisk film saknar utbredning i grannländerna.

Vi ser ett grundläggande behov av att stärka originaliteten i de filmiska berättelser som tillgängliggörs för barn och unga i Norden, och brinner för att vara med och säkra att så sker i framtiden. Därför har vi skapat ‘Nordic Junior Sessions’ – forkortet NoJSe [noise]. Vi vill nämligen skapa oljud!

Nordic Junior Sessions är ett nytt professionellt samarbete mellan fyra väletablerade filmfestivaler med fokus på barn och unga: BUSTER (DK), BUFF (SE), Barnefilmfestivalen (NO) och Oulu International Children's and Youth Film Festival (FI).

 

NoJSe vill

… vara en tvärnordisk plattform för att upptäcka och gå i dialog med nordisk barn- och ungdomskultur genom film och medier.

… skapa nordisk kulturutbyte via barn- och ungdomsfilm och medieinnehåll av hög kvalitet, som utforskar samtidsreleventa teman som exempelvis grannspråk, mångfald och mediekultur.

… vara den armé som kan knuffa nordisk barn- och ungdomsfilm tillbaka på radarn för de unga filmtittarna såväl som den nordiska branschen.

… generera professionellt kunskapsutbyte om spridning till den unga publiken och bärkraftig tvärnordisk distribution till målgruppen.

 

Stöd

Nordic Junior Sessions stöds av Nordisk Kulturfond och Nordisk Kulturkontakt / Nordic Council of Ministers i perioden 2018 - 2020.